logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Strona Główna
plus Regulaminy
plus Aktualne ogłoszenia
minus Status prawny
minus Przedmiot działania i kompetencje
minus Majątek którym dysponuje WTWK-Partynice
plus Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
plus Inne informacje
minus Kontakt
minus Mapa strony
minus Redakcja BIP
minus Instrukcja korzystania z BIP
minus DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 Sprawozdania
minus Sprawozdanie Finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie Finansowe za 2019 r.
A A A


Mapa strony:

Strona Główna
   Regulaminy
      Regulamin Organizacyjny - po zmianie
      Regulamin Organizacyjny Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice
         Regulamin Organizacyjny
      Statut Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice
   Aktualne ogłoszenia
      Zamówienia publiczne
         2021 r.
         PLAN POSTĘPOWAŃ W 2021 r.
         2020
            Zmiana do planu postepowań na 2020 r.
         2020 r . Przetargi
            Dostawa z montażem boksów stajni gościnnych na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice ZP/PN/01/2020/WTWK
            Przetarg na: Sukcesywną dostawę 220 ton siana i 180 ton słomy na potrzeby Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice
            Przetarg Nieograniczony na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dwóch maszyn do stępowania ( karuzel) dla koni wyścigowych w formule " zaprojektuj i wybuduj" ZP/PN/03/2020/WTWK
            Przetarg na Sukcesywną dostawę 450 ton siana i 350 ton słomy na potrzeby Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice
            Przetarg nieograniczony: ZP/PN/05/2020/WTWK
         2019
            Plan Postępowań w 2019 roku
            WTWK -Partynice PN 01/2019 Sukcesywna dostawa 220 ton siana i 180 ton słomy dla potrzeb Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice.
            Zmiana Planu postepowań o udzielenie zamówień w 2019 roku.
            Budowa ogrodzenia wokół toru wyścigowego na Wrocławskim torze Wyścigów Konnych - Partynice PN 02/2019
            Przetarg nieograniczony WTWK -Partynice PN 03/2019 Bezgotówkowy zakup paliw w systemie kart paliwowych dla pojazdów użytkowanych przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice
         2018
            Przetarg nieograniczony WTWK -Partynice PN 01/2018
            Plan Postępowań O Udzielenie Zamówień Publicznych w roku 2018
               Plan Postepowań o Udzielenie Zamówień Publicznych w roku 2018 - uzupełnienie
            Przetarg nieograniczony WTWK - Partynice PN 02/2018
            Przetarg nieograniczony WTWK - Partynice PN 03/2018
            Przetarg nieograniczony WTWK - Partynice PN 04/2018
            Przetarg nieograniczony WTWK - Partynice PN 05/2018
            Przetarg nieograniczony WTWK - Partynice PN 06/2018
            Przetarg nieograniczony WTWK - Partynice PN 07/2018
            Przetarg nieograniczony WTWK - Partynice PN 08/2018
         2017
            WTWK - Partynice PN 01/2017
            WTWK - Partynice PN 02/2017
         2016
            Przetarg nieograniczony WTWK - Partynice PN 04/2016
            Przetarg nieograniczony WTWK - Partynice PN 03/2016
            Przetarg nieograniczony WTWK - Partynice PN 02/2016
            Przetarg nieograniczony WTWK - Partynice PN 01/2016
         2015
            Zamówienie z wolnej ręki WR/6/2015 zakup jednego konia rasy śląskiej dla Wrocławskiego toru Wyścigów Konnych - Partynice
            PN 11/2015 pn. Świadczenie usługi ochrony na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice a także transportowania wartości pieniężnych oraz zabezpieczenie organizowanych przez WTWK
            Zamówienie z wolnej reki WR/2/2015 zakup jednego konia rasy ślaskiej dla Wrocławskiego Toru Wyscigów Konnych - Partynice
            Zamówienie z wolnej ręki WR/3/2015 zakup jednego konia rasy kuc dla Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice
            Zamówienie z wolnej ręki WR 05/2015 zakup jednego konia rasy kuc dla Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice
            PN 10/2015 pn. Bezgotówkowy zakup benzyny bezołowiowej 95- oktanowej oraz oleju napędowego do pojazdów i i sprzętu użytkowanych przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice w 2016 roku.
            Zamówienie z wolnej ręki WR/04/2015 zakup jednego konia rasy kuc dla Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice.
            Przetarg NieograniczonyPN 04/2015 pn. Dostawa z montażem stajni letniej 20 - boksowej oraz wykonanie podłoża w miejscu posadowienia stajni na terenie Wrocławskiego Toru Wyscigów Konnych - Partyni
            PN 09/2015 Sukcesywna dostawa 300 ton siana i 250 ton słomy dla potrzeb Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice
            PN 08/2015 Sukcesywna dostawa 120 ton owsa dla potrzeb Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice
            PN 07/2015 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK - Partynice we Wrocławiu
            Przetarg Nieograniczony 06/2015 Dostawa łyżki do ładowarki teleskopowej dla Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice
            PN 05/2015 Przetarg nieograniczony pn. Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej
            WR 01/2015 Zamówienie z wolnej ręki
            PN 01/2015 Przetarg nieograniczony pn.Sukcesywna dostawa 165 ton siana i 100 ton słomy dla potrzeb Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice
            Przetarg Nieograniczony PN 02/2015 pn.:Zakup 25 koni dla Rekreacji konnej Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice
            PN 03/2015 Przetarg nieograniczony pn.Zakup 25 koni dla rekreacji konnej Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynic3e
         2014
            Zamówienie z wolnej ręki WR 03/2014
            Przetarg nieograniczony PN13/2014 pn.: Zakup benzyny bezołowiowej 95 - oktanowej oraz oleju napędowego do samochodów i maszyn użytkowanych przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice w 2
            Przetarg nieograniczony PN 12/2014 pn. Zorganizowanie i obsługa bazy treningowej koni wyścigowych na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - Partynice oraz współorganizacja wyścigów konnych
            Przetarg na dostawę fabrycznie nowych, specjalistycznych barierek wyścigowych dla Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice
            Przetarg na sukcesywną dostawę 100 ton owsa dla potrzeb Wrocławskiego toru Wyścigów Konnych - Partynice
            Przetarg na dostawę fabrycznie nowych, specjalistycznych barierek wyścigowych dla Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice
            Ogłoszenie dot. przetargu na dostawę dodatków paszowych
            Przetarg na wykonanie zewnętrznego ogrodzenia bieżni toru wyścigowego przy ul Zwycięskiej 2 we Wrocławiu
            Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego oraz jednego fabrycznie nowego telewizora typu LED dla WTWK Partynice
            Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy: świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla punktu poboru należącego do WTWK Partynice
            Sukcesywna dostawa 300 ton słomy dla potrzeb Toru Wyścigów Konnych Partynice
            Sukcesywna dostawa 250 ton owsa dla potrzeb Toru Wyścigów Konnych Partynice
            przetargu na sukcesywną dostawę 300 ton siana na potrzeby Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice
            Dostawa 12 koni dla rekreacji konnej Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice
            Dostawa 5 koni dla rekreacji konnej Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice
            Dostawa barierek specjaslistycznych
            Nowe postępowanie Wolna Ręka: Dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych barierek wyścigowych dla WTWK - Partynice
            Przetarg na budowę zewnętrznego ogrodzenia bieżni toru wyścigowego WTWK - Partynice
         WTWK - Partynie PN 04/2018 - Renowacja bieżni toru wyścigowego na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice
         Przetarg nieograniczony WTWK - Partynice PN 05/2018
      Nabór do pracy
         Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze we Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - Partynice - Specjalista ds Sprzedaży i Marketingu
         Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze we Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - Partynice - Specjalista d.s. obsługi sekretariatu
         Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Specjalista ds marketingu
         Aktualne
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. marketingu
               Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Specjalista ds marketingu
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. wyscigów konnych
         Zakończone
            2018
            2017
            2016
               Nabór na wolne stanowisko urzednicze: Referent ds wyścigów konnych
               Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze: Z-ca Dyrektora ds Administracji Inwestycj i Funduszy Europejskich
               Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Z-ca dyrektora ds Administracji Inwestycji i Funduszy Europejskich
            2015
               Nabór na wolne stanowisko Specjalista ds wyścigów konnych
               Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds wyścigów konnych
               Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze:Z-ca Dyrektora ds. Marketingu i Promocji Hippiki
               Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds marketingu
                  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds marketingu
               Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze - Z-ca Dyrektora d.s. Marketingu i Promocji Hippiki
               Nabór na wolne stanowisko urzednicze: Specjalista ds Marketingu
               Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds Marketingu
               Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:Specjalista d.s. Planowania Inwestycji i Funduszy Europejskich
                  Informacja o wynikach naboru
            2014
               Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Z-ca Dyrektora ds Marketingu i Promocji Hippiki
               Konkurs na stanowisko Specjalista ds obsługi sekretariatu
               Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. Obsługi Sekretariatu
               Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Administracji i Marketingu
               Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. Obsługi Sekretariatu
               Konkurs na stanowisko Specjalisty ds. Obsługi Sekretariatu
               Konkurs na stanowisko specjalisty ds. BHP i p. poż.
               Konkurs na stanowisko referenta ds. Wyścigów Konnych
               Konkurs na stanowisko specjalisty ds. Wyścigów Konnych
               Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Administracji i Marketingu
               Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Administracji i Marketingu
               Konkurs na stanowisko Kierownika działu Rekreacji Jeździeckiej
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w WTWK - Partynice - Specjalista - Pełnomocnik ds Jeździectwa
            Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds . marketingu
            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds Marketingu
            Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Specjalista - Pełnomocnik ds Jeździectwa
            Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds marketingu
         Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent ds rekreacji
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:Referent ds rekreacji
         Specjalista ds marketingu
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze: Zastępca Dyrektora d.s. Marketingu i Promocji Hippiki
         Nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze: Zastepca Dyrektora d,s. Marketingu i Promocji Hippiki
            Informacja o wyniakch naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastepca Dyrektora d.s. Marketingu i Promocji Hippiki
         Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze we Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - Partynice - Specjalista ds marketingu
         Specjalista ds marketingu
      Konkurs Ofert
         Konkurs
         Konkurs ofert - Gastronomia napoje alkoholowe
         II Konkurs Ofert - Gastronomia dania z grilla
         Konkurs ofert dzierżawa terenu pod sprzedaż choinek
         Konkursy Ofert 2020 r.
            Zaproszenie do składania ofert na : Świadczenie usług rehabilitacyjnych na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych - Partynice
            Konkurs ofert na dzierżawę terenu pod prowadzenie działalności gastronomicznej na terenie WTWK - Partynice.
            KONKURSU OFERT NA: NAJEM BOKSÓW KONNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PENSJONAT SPORTOWY NA WROCŁAWSKIM TORZE WYŚCIGÓW KONNYCH - PARTYNICE
         Konkurs Ofert 2021 r.
            Konkurs Ofert na dzierżawę stajni wyścigowych
      Przetargi związane z majątkiem
      Zapytania Ofertowe
         " Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK - Partynice - Etap I - Budowa parku linearnego wokół toru wyścigowego wraz z przyrodniczą ścieżką edukacyjną".
         Zapytanie Ofertowe - Dzierżawa terenu pod prowadzenie usługi gastronomicznej
         Zapytanie ofertowe na wykonanie wydruku i dostawę papierowego folderu zrealizowanej inwestycji pn.Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK - Partynice Etap I - Budowa parku linearnego wokół toru
         Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu graficznego oraz składu papierowego folderu promocyjnego dla inwestycji pn. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej WTWK Partynice Budowa parku linearnego
         Zapytanie ofertowe na dzierżawę stajni wyścigowych na terenie WTWK - Partynice.
         Zapytanie ofertowe na dzierżawę stajni wyścigowych na terenie WTWK - Partynice II edycja
   Status prawny
   Przedmiot działania i kompetencje
   Majątek którym dysponuje WTWK-Partynice
   Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
      Dyrektor WTWK-Partynice
      Zastępca Dyrektora ds. Administracji, Inwestycji i Funduszy Europejskich
      Główny księgowy
   Inne informacje
      Informacja o zastosowanych w latach 2016-2018 środkach poprawy efektywności energetycznej
   Kontakt
   Mapa strony
   Redakcja BIP
   Instrukcja korzystania z BIP
   DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Sprawozdania
   Sprawozdanie Finansowe za 2018 r.
   Sprawozdanie Finansowe za 2019 r.
corner   corner