logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Strona Główna
plus Regulaminy
plus Aktualne ogłoszenia
minus Status prawny
minus Przedmiot działania i kompetencje
minus Majątek którym dysponuje WTWK-Partynice
minus Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
   minus Dyrektor WTWK-Partynice
   minus Zastępca Dyrektora ds. Administracji, Inwestycji i Funduszy Europejskich
   minus Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i Promocji Hippiki
   minus Główny księgowy
plus Inne informacje
minus Kontakt
minus Mapa strony
minus Redakcja BIP
minus Instrukcja korzystania z BIP
 Sprawozdania
minus Sprawozdanie Finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie Finansowe za 2019 r.
A A A


Dyrektor WTWK-Partynice

1. Do zadań i kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1) organizowanie, koordynowanie, nadzór i realizacja zadań statutowych WTWK - Partynice;

2) reprezentowanie WTWK – Partynice na zewnątrz;

3) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych;

4) dokonywanie czynności prawnych wynikających z pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta;

5) zapewnienie warunków funkcjonowania kontroli zarządczej oraz ustalanie planów i harmonogramów kontroli;

6) nadzór nad właściwą eksploatacją obiektów, urządzeń i środków transportu WTWK - Partynice;

7) rozpatrywanie skarg i wniosków;

8) ustalanie polityki kadrowej WTWK - Partynice  oraz nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej;

9) kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych;

10) zapewnienie obsługi prawnej WTWK - Partynice;

11) zapewnienie obsługi informatycznej WTWK - Partynice;

12) opracowywanie planów działalności WTWK - Partynice i nadzór nad ich realizacją;

13) opracowywanie sprawozdań WTWK - Partynice;

14) należyte gospodarowanie przekazanym w zarząd mieniem i przyznanymi środkami budżetowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

15) realizacja przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1182 z późn. zm.), w tym pełnienie funkcji Administratora Ochrony Danych Osobowych WTWK - Partynice.

2. Dyrektor może udzielać dalszych pełnomocnictw podległym pracownikom, w zakresie nie wykraczającym poza umocowanie udzielone Dyrektorowi przez Prezydenta.

Ilość odwiedzin: 4759
Nazwa dokumentu: Dyrektor WTWK-Partynice
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Ługowska
Data wytworzenia informacji: 2014-02-24 10:21:01
Data udostępnienia informacji: 2014-02-24 10:21:01
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-02 10:54:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner