logo
Wersja dla niedowidzących
  Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Strona Główna
plus Regulaminy
plus Aktualne ogłoszenia
minus Status prawny
minus Przedmiot działania i kompetencje
minus Majątek którym dysponuje WTWK-Partynice
minus Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
   minus Dyrektor WTWK-Partynice
   minus Zastępca Dyrektora ds. Administracji, Inwestycji i Funduszy Europejskich
   minus Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i Promocji Hippiki
   minus Główny księgowy
plus Inne informacje
minus Kontakt
minus Mapa strony
minus Redakcja BIP
minus Instrukcja korzystania z BIP
 Sprawozdania
minus Sprawozdanie Finansowe za 2018 r.
minus Sprawozdanie Finansowe za 2019 r.
A A A


Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i Promocji Hippiki odpowiada za koordynację
i realizację wszystkich działań podejmowanych przez WTWK - Partynice w zakresie całokształtu zagadnień związanych z marketingiem, organizacją imprez i szkoleń oraz rekreacją jeździecką i hippiką, a w szczególności:

 1. nadzór i koordynację działalności podległych mu  komórek organizacyjnych, zgodnie ze schematem organizacyjnym WTWK - Partynice, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 2. realizację zadań statutowych w przydzielonym obszarze zadań WTWK - Partynice;
 3. współpracę z wybranymi  instytucjami i organizacjami przy organizacji wyścigów
  i zawodów konnych oraz podejmowanie wszelkich działań promocyjnych w tym zakresie;
 4. kontrolę i nadzór nad organizacją rekreacji konnej i hipoterapii;
 5. kontrolę i nadzór nad opracowywaniem i realizacją planów w zakresie organizowania różnych form rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Wrocławia;
 6. kontrolę i nadzór nad prowadzeniem w okresie wakacyjnym w WTWK – Partynice systemu półkolonii jeździeckich dla dzieci i młodzieży;
 7. kontrolę i nadzór nad zapewnieniem właściwych warunków pobytu i opieki nad powierzonymi końmi na terenie WTWK - Partynice;
 8. współpracę z Zastępcą Dyrektora ds. Administracji, Inwestycji i Funduszy Europejskich w zakresie zgłaszania zadań do projektu planu inwestycyjnego Gminy dotyczących działalności  WTWK – Partynice;
 9. opracowywanie projektu rocznego planu finansowego w zakresie wynikającym
  z realizowanych zadań;
 10. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi hodowców koni wyścigowych oraz związkami zajmującymi się organizacją wyścigów konnych;
 11. kontrolę i nadzór nad organizacją szkoleń podnoszących kwalifikacje w zakresie wyścigów, sportów i rekreacji konnej;
 12. współpracę z organami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie swoich kompetencji;
 13. kontrolę i nadzór nad pracą pracowników odpowiedzialnych bezpośrednio za trening i utrzymanie koni;
 14. kontrolę i nadzór nad opracowywaniem i realizacją planów rozwojowych WTWK – Partynice w zakresie reklamy i promocji;
 15. koordynowanie pracami z zakresu reklamy wewnętrznej i zewnętrznej WTWK – Partynice;
 16. realizację innych zadań nałożonych przez Dyrektora.

Ilość odwiedzin: 2429
Nazwa dokumentu: Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i Promocji Hippiki
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Ługowska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Ługowska
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Ługowska
Data wytworzenia informacji: 2015-10-02 11:17:00
Data udostępnienia informacji: 2015-10-02 11:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-02 11:23:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner